Polityka Prywatności Portalu www.rygo.com.pl

Prywatność i bezpieczeństwo użytkowników Portalu www.rygo.com.pl jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by nasi klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać. Dlatego też zachowujemy najwyższą staranność, by wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami, gdy Użytkownik korzysta z Portalu i/lub dostępnych w ramach niego usług. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych przez Użytkownika podczas korzystania z Portalu bądź pozyskanych przez Usługodawcę w inny sposób podczas korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w ramach Portalu przez Usługodawcę.

1. Informacje Osobiste

1.1. Korzystanie z Portalu. Cała zawartość portalu może być przeglądana bez konieczności rejestracji.

1.2. Informacje dotyczące użytkowania. Podczas korzystania z Portalu przez Użytkownika, Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):

a) informacje o przeglądanych w ramach Portalu stronach

b) informacje o przeglądanych przez Użytkownika produktach.

c) informacje o wszelkich elementach klikanych przez Użytkownika w Portalu.

d) informacje z jakich zewnętrznych stron Użytkownik wszedł do Portalu.

e) informacje do jakich zewnętrznych stron Użytkownik został przekierowany z Portalu.

f) informacje o ocenach udzielonych Portalowi przez Użytkownika.

g) informacje o numerze IP z jakiego Użytkownik wszedł na Portal i/lub z jakiego się logował

h) informacje o produktach zakupionych przez Użytkownika

1.3. Dane osobiste przetwarzane są w celach marketingowych wyłącznie za uprzednią zgodą klienta.

1.4. W przypadku przesłania do Portalu informacji osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu.

1.5. Administrator używa adresu e-mail i innych informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych i reklamowych wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika.

1.6. Administrator używa również plików cookies, web beacon oraz informacji dzienników, aby (w szczególności):

a) zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu,

b) dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje;

c) monitorować efektywność kampanii marketingowych;

d) monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron;

2. Wybór Użytkownika co do ustawień prywatności

2.1. Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do Portalu. W takiej sytuacji nadal może mieć dostęp do treści i przeglądać witrynę Portalu, ale świadczenie niektórych usług może być niemożliwe (np. nie może złożyć zamówienia lub zapisać się do Newslettera).

3. Więcej informacji

3.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 – z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Maciej Gołąbek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Gołąbek „RYGO”, NIP: 7881947481, REGON 301697169, ul. Alabastrowa 97/2, 62-081 Baranowo.

3.2. Administrator przestrzega polskich zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z Administratorem.

3.3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w „klauzuli informacyjnej” stanowiącej Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności.

3.4. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, należy napisać na adres mailowy Administratora: biuro@rygo.com.pl

Klauzula informacyjna